söndag 18 mars 2018

Hjärtljud

Bild från pixabay.com
Du hör hjärtljuden när du lagt dig för att sova
när andra ljud har tystnat, finns de där
rytmiska, dina egna, inte rätta eller felaktiga
nej, just de slag som är dina,
just av det slag som är ditt, bara ditt

i yttre mening kanske lika alla andras slag
men i inre betydelse bara dina hjärteslag

ett hjärta som slår
som brinner och förstår
som lever och ändras
som känner och inser
som tiger och som talar
som rör sig och manar

Du hör hjärteljuden när lugnet lagt sig
till ro vid din sida
när tankarna går till vila
och kroppen känns tung
ryggen och benen slappnar av
du känner armarnas tyngd och
huvudet mot kudden

då stiger de stilla fram ur tystnaden
och hörs som en egen rytm,
en egen värld, din egen värld
ditt eget liv som är nog,
inte sämre eller bättre,
varken duger eller duger inte,
bara ditt liv - det är nog.


fredag 16 mars 2018

Ur boken: Tusen olevda liv finns inom mig

Och jag räds, precis som Norman, ännu i denna dag det alltför rena. När det blir för blankt upphör det att vara uppriktigt. Det är så fruktansvärt lätt att hamna där. Jag tror att det handlar om ett bristande förtroende för nåden, att den gör något med oss, och när förtroendet för nåden saknas bygger man gärna gärdesgårdar istället.

Gråter gör man när man kommer hem.” Han hade de där orden någonstans i sina anteckningsböcker och hade bestämt för sig att det var han själv som formulerat dem. Det var den sortens tårar han grät i det högt belägna rummet på Sigtunastiftelsen.


Han grät inte för att han var ledsen. Han grät inte för att han var glad. Han grät för att han hade kommit hem. I teologisk mening. Men kanske ännu tydligare i förhållningssättet till tron. Det handlade om dialekt snarare än grammatik.

Nu var han vid en sådan gräns igen, och han visste att det inte fanns någon väg tillbaka, i alla fall inte med gudsrespekten och självrespekten i behåll. Den linje som tidigare varit så diffus framträdde i sommarnatten knivskarp och glänsande, och när han lät sig föras över den skedde det helt utan dramatik och helt utan fruktan. Han hade kompromissat med nåden, lyssnat för mycket på dem som lät rädslan styra, och nu skulle det vara slut med det.

Hans korta framtidsmanifest behövde inte skrivas på papper: Där nåden ställdes mot lagen – omutligt välja nåden. Där barmhärtigheten ställdes mot domen – omutligt välja barmhärtigheten. Där människa mättes mot bokstäver – alltid utgå från människan och hennes belägenhet.

Det glödde till inom Harry Sahlén. Var inte detta tecken på väckelse så visste han inte vad väckelse var. Att Herren kunde göra de ljumma brinnande visste han förut, men att Herren kunde göra de överhettade direkt förnuftiga, det hade han aldrig tidigare varit med om.

Jag säger bara: LÄS boken! Du ångrar det inte.


onsdag 14 mars 2018

Bento

Bentō (弁当, べんとう), eller obentō (お弁当), är japanska för lunchlåda. En traditionell bento består av ris, fisk eller kött och en eller flera små grönsaksrätter som tilltugg. Maträtten serveras i allt ifrån massproducerade engångsförpackningar till vackra handgjorda trälådor. Trots att bento finns tillgängligt i närbutiker över hela Japan anses det fortfarande vara en viktig kunskap för en husfru att kunna tillreda en aptitretande bento.

"Bento" kommer ursprungligen från den södra Song Dynastin 便當 (pinyin: biàndāng). Det betyder bekvämt eller lätthanterligt. När rätten importerades till Japan kallades den Ateji 便道, 辨道, eller 辨當. I Shinjitai, 辨當 skrevs det som 弁当.

(källa: Wikipedia)


tisdag 13 mars 2018

Pastor Viveka och tanterna
I kyrksalen lyser solen in genom de stora välvda fönstren. Hon sätter sig på första bänken och lyssnar på tystnaden. ”Silence is the language of God”, har någon sagt. ”All else is poor translation.”

Hon tror att det är Rumi, en persisk poet och mystiker. Hon tycker om kyrksalen när ingen är där. Det är som om Gud ändå dröjer sig kvar där och väntar på att någon ska komma och söka honom.

(författare: Annette Haaland)

lördag 10 mars 2018

Ekelöf: Från en lyrikers verkstad

Lyrikerns, diktarens dilemma är att hans material, språket, från början tjänat så många ändamål : från klottret i en pissoar upp till nästonen på predikstolen, från det torra affärsbrevet till den bloddrypande propagandafrasen. För att undvika banaliteter och allmänna floskler måste han – kryssande mellan många blindskär – småningom skapa sig en stil, ett personligt sätt att uttrycka sig. Men då kan det blott alltför lätt hända att han hamnar i motsatta ytterligheten: ett krystat och konstlat språk, kanske en sentimental skrikighet som alldeles överdriver vad han verkligen känner eller skulle vilja känna.

Att verkligen kunna handskas med orden fordrar en nästan apotekarmässig avvägningsförmåga. Det är ju också så att poesin ligger mellan dem, inte i dem. I och för sig är de jämförliga med nottecken, tysta, svarta kråkfötter som fodrar en interpret, en annan människa för att bli levande.

(källa: http://www.gunnarekelof.se/ekelof/fran-en-lyrikers-verkstad/  )


onsdag 7 mars 2018

Vinterljus


Mot Lilla Pantarholmen, Karlskrona. Det verkar som om solen tappat formen.
Hoppas det bara är temporärt.